Το schema.org είναι μια συνεργασία της Google, της Microsoft και του Yahoo! Για τη βελτίωση του ιστού δημιουργώντας ένα κοινό λεξιλόγιο για την περιγραφή των δεδομένων στον ιστό. Αν προσθέσετε σήμανση schema.org στις σελίδες HTML, πολλές εταιρείες και προϊόντα - συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης Google - θα κατανοήσουν τα δεδομένα στον ιστότοπό σας. Ομοίως, εάν προσθέσετε σήμανση schema.org στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μορφοποιημένο με HTML, άλλα προϊόντα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός από το GMail ενδέχεται να κατανοήσουν τα δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους σήμανσης για να περιγράψετε τα δεδομένα σας με το λεξιλόγιο του schema.org. Ο βοηθός σήμανσης μπορεί να σας δείξει πώς να χρησιμοποιήσετε τα μικροδεδομένα και το JSON-LD.